Control aforament

Les dades que es mostren estan calculades sobre la restricció normativa de reducció del 50% de l’aforament