RESERVES

QUI POT RESERVAR

Per qüestions de seguretat, per fer una reserva solament és requereix ser soci i tenir l'accés als gestions del club online activat . L'única cosa que sol·licitem per al registri és el correu electrònic i el password. Els dades passaran a formar part de la base de dades del club, propietat única i exclusivament del nostre club, que no cedim a tercers, complint estrictament la Llei de protecció de dades de caràcter personal (veure la LOPD).

ON ÉS POT RESERVAR

En Club Natació Sabadell oferim moltes formes de reservar. Tots els nostres socis disposen d'un quiosc en els recepcions on podin fer reservis de pistes o apuntar-s'a els diferents activitats que organitzem, podent també reservar donis de la web, de manera presencial (en la recepció del club) i telefònica trucant al 93 748 44 00.

ANTELACIÓ DE LA RESERVA

Els reservis, per norma general, és podin realitzar amb 72h d'antelació.

CANCEL·LACIONS / ANUL·LACIONS

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ DE RESERVES

En principi en el nostre club no penalitzem per les cancel·lacions de les reserves dels nostres usuaris, però en el cas d'anul·lar-la, preguem que se'ns avisi amb la màxima antelació possible.

En Club Natació Sabadell comprenem que a tots ens pot sorgir un imprevist i per això tenim com a principi no penalitzar per anul·lar la reserva, però si un client presenta diverses conductes repetides de cancel·lacions a última hora, especialment en hora punta, des del club ens reservem el dret a penalitzar la cancel·lació, prèvia comunicació a l'usuari, sense retornar-li l'import de la pista en el cas que ja estigués pagada, o sol·licitant que s'aboni l'import íntegre de la pista, en el cas que estigués solament reservada.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ DE RESERVES

En el nostre club es poden cancel·lar les reserves de les instal·lacions per les mateixes vies facilitades per reservar: des de la zona d'usuari o en recepció, bé presencialment o bé telefònicament, trucant al 93 748 44 00.

En Club Natació Sabadell comprenem que a tots ens pot sorgir un imprevist i per això tenim com a principi no penalitzar per anul·lar la reserva, però si un client presenta diverses conductes repetides de cancel·lacions a última hora, especialment en hora punta, des del club ens reservem el dret a penalitzar la cancel·lació, prèvia comunicació a l'usuari, sense retornar-li l'import de la pista en el cas que ja estigués pagada, o sol·licitant que s'aboni l'import íntegre de la pista, en el cas que estigués solament reservada.

ON ANUL·LAR LA RESERVA

En el nostre club es poden cancel·lar les reserves de les instal·lacions per les mateixes vies facilitades per reservar: des de la zona d'usuari o en recepció, bé presencialment o bé telefònicament, trucant al 93 748 44 00.

En condicions normals, en el cas d'anul·lar una pista prèviament pagada, des del club retornem l'import de la reserva en la teva totalitat, utilitzant per a la devolució la mateixa forma de pagament que s'hagi usat per efectuar el pagament de la reserva: amb targeta, abonament o en efectiu.

L'única excepció a aquesta norma és la indicada a l'apartat anterior: si un client presenta diverses conductes repetides de cancel·lacions d'última hora (especialment en hora punta), ens reservem el dret a penalitzar-li la cancel·lació de la instal·lació reservada, sense retornar l'import de la pista ja pagada, havent-li avisat anteriorment d'aquesta circumstància.