Control aforament

Les dades que es mostren estan calculades sobre la restricció normativa de reducció del 70% de l’aforament